Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht

De Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht is opgericht op 6 mei 2015 en kent inmiddels ruim 400 leden. De vereniging heeft tot doel het bevorderen, afstemmen en uitdragen van gemeenschappelijke zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen in de gemeente Maastricht van particuliere verhuurders. Tevens zullen zij optreden als vertegenwoordiger(spreekbuis) van de leden om hun gemeenschappelijke belangen te kunnen uitdragen en afstemmen.

 

Zo is de VVWM afgelopen jaren actief betrokken als stakeholder voor de Gemeente Maastricht en Provincie Limburg bij o.a. de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, Woningsplitsing en -omzettingsbeleid, Evaluatie Woonagenda Maastricht, Project Veilige Kamers en de recente pilot Student & Leefbaarheid.

 

Leden van de VVWM ontvangen daarnaast periodieke updates met informatie over veranderingen in regelgeving, zowel op lokaal en landelijk niveau. Hierbij valt te denken aan het legalisatietraject, woningsplitsings en -omzettingsbeleid, wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel, aangifte vermogensbelasting, overdracht van onroerend goed aan kinderen, brandveiligheid, opstalverzekeringen etc. Daarnaast worden er tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  gastsprekers uitgenodigd over relevante onderwerpen.

 

Tevens is de vereniging betrokken bij de ontwikkeling van het Keurmerk Prettig Wonen, welke huurders in één oogopslag laat zien dat woning in orde is qua brand- en inbraakveiligheid en dat de verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is. Het Keurmerk is uniek in Nederland en ontstaan uit een samenwerking tussen de particuliere verhuurders verenigd in de VVWM, onderwijsinstellingen (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Jan van Eyck Academy), Gemeente Maastricht, Brandweer Zuid-Limburg, woningbouwcorporaties (Maasvallei, Servatius, Woonpunt), Studentenraad, Mymaastricht en buurtcomités.

COLLECTIVITEITSKORTING ONDERHOUD BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Al sinds de oprichting van de VVWM in 2015 worden er vanuit de leden vragen gesteld over een collectiviteit op het onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen. Uit navraag onder verschillende verhuurders blijkt dat de gemiddelde verhuurder in Maastricht voor het onderhoud van een 6kg brandblusser tussen de €9,75 en €17,50 (excl BTW) kwijt is.

 

Na een lange tijd van onderhandelen heeft de VVWM een geschikte partner gevonden. Niet alleen zijn er zéér scherpe tarieven overeengekomen, tevens is er ook gekeken naar de randvoorwaarden als een landelijke partij, vaste contactpersoon, geen voorrijkosten etc. Via info@vvwm.nl kunt u de brochure aanvragen. In de brochure vindt u meer informatie terug over het aanmelden, tarieven, inkoopkortingen, logboeken, meerjaren onderhoudsbegrotingenn etc.

 

Via de website info@vvwm.nl kunt u zich als lid van de VVWM eenvoudig aanmelden. U kunt hier ieder pand afzonderlijk aanmelden, aangeven welke voorzieningen u wilt onderhouden en een inschatting van de aantallen geven. Tijdens het onderhoud worden de exacte aantallen vastgesteld. Na aanmelding zal de contactpersoon contact met u opnemen over de planning en eventuele vragen.

LEGALISATIE  / WONINGSPLITSING EN OMZETTING NAAR KAMERS

Begin 2015 is gemeente Maastricht begonnen om panden met vijf of meer bewoners te controleren op zowel brandveiligheid als op strijdigheid met het bestemmingsplan en beleid. Uit de resultaten van de eerste 100 gecontroleerde panden bleek dat meer dan de helft van deze panden 'illegaal' waren en het gebruik onder last van dwangsommen moesten beëindigen. Naar aanleiding van deze berichtgeving ontstond er zowel onder de particuliere verhuurders als studenten consternatie.

 

Op 6 mei 2015 is de VVWM opgericht om de particuliere verhuurders te vereniging en als spreekbuis te dienen voor de algemene belangen. Eén van de eerste activiteiten van de vereniging was het zoeken van een gezamenlijke oplossing voor de huidige problematiek op de verhuurmarkt met betrekking tot de legalisatie.

Om zo te voorkomen dat honderden panden moesten sluiten en duizenden studenten op straat dreigen te komen staan.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop op 7 juli 2015 het nieuwe beleid vastgesteld omtrent "woningspliting en omzetting naar kamers", welk vanaf 17 juli van kracht is gegaan. Voor panden welke vóór 21 mei 2013 aantoonbaar werden verhuurd is er een overgangsregeling en mogelijkheid tot legalisatie.

 

Als het huidige gebruik van het pand niet in strijd is met het bestaande (of voorgaande bestemmingplan, gekeken naar de startdatum van het feitelijke gebruik)  dan hoeft u uiteraard geen nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Er hoeft dan ook niet voldaan te worden aan bijvoorbeeld de parkeernorm, fietsenberging en berging voor afval. Uiteraard dienen deze panden wel te voldoen aan brandveiligheidseisen en boven 5 kamers aan een gebruiksmelding.

 

Bent u er zelf niet 100% van overtuigd of uw pand voldoet aan het bestemmingsplan en wilt u hier graag zekerheid over, ga dan naar het kopje legalisatie voor meer informatie.

WAAROM ZIJN 52% VAN ALLE PANDEN OPEENS ILLEGAAL?

Naast het feit dat er in Maastricht nooit een duidelijk beleid en handhaving omtrent kamergewijze verhuur en woningsplitsing is geweest, is een van de hoofdoorzaken voor het hoge percentage “illegale” woningen een uitspraak van de Raad van State begin 2015 over een zaak in Maastricht. De Raad van State oordeelde dat 2 of meer studenten/vrienden/collega’s niet de intentie hebben om bestendig en voor onbepaalde tijd samen te wonen, waardoor ze géén huishouden kunnen vormen. Doordat in de meeste bestemmingsplannen stond gedefinieerd dat bewoning enkel was toegestaan voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, mochten er enkel nog gezinnen of koppels hier wonen. Verhuur aan twee of meer studenten werd dan ook gedefinieerd als kamergewijze verhuur, waardoor dit gebruik strijdig was met het bestemmingsplan en in de “illegaliteit” geraakte. Hierdoor zijn zelfs panden welke al sinds 1964 kamergewijs worden verhuurd en al sinds 2004 in het bezit zijn van een door de gemeente afgegeven gebruiksvergunning opeens “illegaal”.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop op 7 juli 2015 het nieuwe beleid vastgesteld omtrent "woningspliting en omzetting naar kamers", welk vanaf 17 juli van kracht is gegaan. Voor panden welke vóór 21 mei 2013 aantoonbaar werden verhuurd is er een overgangsregeling en mogelijkheid tot legalisatie.

 

In het Collegebesluit wordt door de gemeente aangegeven dat: “naar verwachting zijn er nog honderden panden die strijdig zijn met het huidige beleid en dus gelegaliseerd moeten worden om het gebruik voort te zetten. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar om grote aantallen panden te sluiten met als gevolg dat honderden studenten op straat zouden komen te staan.”

Heerderdwarsstraat 43

6224LS Maastricht

E: info@vvwm.nl

T: enkel voor leden

Vereniging

Verhuurders

Woonruimtes

Maastricht